ติดต่อเรา

รายละเอียด

MAP : Kasetsart University


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

ที่อยู่ : เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0 21180100, 0 2942 8200 ต่อ 8000 (อาคารใหม่ อาคารระพีสาคริก)

Fax : 0 2118 0109

Email : regakm@ku.ac.th

แบบฟอร์มการส่งอีเมล์

คณะ/บุคคล *

ชื่อผู้ติดต่อ *

อีเมล์ *

เบอร์โทรติดต่อ

ข้อความ *

แนบไฟล์ (Max 8 MB)