ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสำนักทะเบียนฯ > รับสมัครงาน

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดฝ่ายการศึกษานานาชาติ
วันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยของสำนักทะเบียนและประมวลผล
วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559