ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสำนักทะเบียนฯ > รับสมัครงาน

รับสมัครงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยของสำนักทะเบียนและประมวลผล
วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559