ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสำนักทะเบียนฯ

ขอเชิญร่วมงาน "วันคล้ายวันสถาปนาสำนักทะเบียนและประมวลผล ครบรอบปีที่25"

ขอเชิญร่วมงาน "วันคล้ายวันสถาปนาสำนักทะเบียนและประมวลผล ครบรอบปีที่25"
วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560
ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 5 สำนักทะเบียนและประมวผล อาคารระพีสาคริก

เวลา 09.30 น.   ลงทะเบียน ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 5 สำนักทะเบียนและประมวผล อาคารระพีสาคริก
เวลา 10.00 น.   พิธีสงฆ์และร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
เวลา 11.30 น.   ผู้บริหารและบุคลากรร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน